Deset důvodů proč volit Svobodné a Soukromníky

CHCEME KRAJ, KTERÝ BUDE SKUTEČNĚ POMÁHAT OBCÍM A JEJICH OBČANŮM

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? NECHÁ ROZHODOVAT OBCE.

Kraj nejlépe pomůže obcím na svém území tím, když je nechá si o svých prioritách a penězích rozhodovat samostatně. Jak to myslíme? Je to jednoduché. Kraje nyní disponují ve svých rozpočtech až stovkami milionů korun, které jsou určeny na zkvalitnění života v obcích. Úřednicí ve snaze tyto peníze přerozdělit vymýšlejí na základě nákladných analýz komplikovaný systém dotací. Na ně si ale většina obcí nesáhne – buď se svým projektem neuspějí, případně mají potřebu zcela jiných investic než těch, které jim nadiktoval kraj. Nebylo by tak pro všechny lepší, kdyby kraj tyto peníze prostě obcím podle jasného klíče daroval? Kraj nesmí být samozvaným „dárcem dobra“.

CO JE TEĎ

 1. Krajský úřad vydá jen na platy svých mnoha úředníků přes 226 mil. Kč ročně. Pro představu, stejná částka je v rozpočtu na roční údržbu zanedbaných krajských silnic.
 2. Desítky úředníků sedí v institucích zřizovaných či založených krajem, o jejichž přínosu se dá často pochybovat.
 3. Kraj si osobuje právo vstupovat tam, kde ho nikdo nepotřebuje. Přitom zásadní problémy, jako jsou dlouhodobě zanedbané silnice, které trápí většinu obyvatel, řešit neumí.
 4. Místo role servisní organizace pro obce si raději buduje image regionální vlády. Přitom to, co obce potřebují, zastupitelé i občané dávno vědí. O penězích si umí rozhodnout sami. Nepotřebují další EU.

CO S TÍM

 1. Liberecký kraj si musí přestat hrát na malou Evropskou unii. Štíhlý znamená efektivní.
 2. Zastavení systému dotací a fondů umožní kraji mít méně úředníků a více se věnovat obcím.
 3. Okamžité snížení počtu krajských úředníků o 10 procent, slučovaní oddělení a odborů – takto lze ročně ušetřit až 25 mil. Kč.
 4. Postupné rušení nadbytečných krajských firem, agentur a podobných černých děr v rozpočtu.
 5. Kraj místo většiny dotací peníze prostě a jednoduše rozdělí obcím podle počtu obyvatel.

CO BY MOHLO BÝT

 1. Struktura krajského úřadu zeštíhlela, ubylo krajských společností a úředníci již nerozhodují o tom, která obec, kdy a co postaví či opraví.
 2. Kraj nevytváří nesmyslné systémy podpor pro oblasti, o které samosprávy obcí a občané nestojí.
 3. Maximum peněz, jež nejsou účelově vázány, putuje na základě jasného klíče přímo do obcí.
 4. Přehled o činnost a rozhodování úřadu jsou dostupné na internetu.
 5. Kraj je partnerem obcí, funguje jako jejich servisní organizace. Nebrání jim v jejich rozvoji, nesedí na penězích vybraných od jejich obyvatel.
 6. Kraj pomáhá především malým obcím, radí jim v orientaci v nových zákonech a předpisech, je pro ně partnerem, nikoliv dalším ministerstvem.

CHCEME ŠKOLY, JEJICHŽ ABSOLVENTI SKUTEČNĚ NAJDOU PRÁCI

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? OPUSTIT VČEREJŠÍ METODY. Školství funguje. Ale jen podle tabulek, schémat a plánů. Na přání studentů a rodičů se reaguje jen málo. Příkladem je jablonecké gymnázium U Balvanu, kterému přes svou kvalitu a vysoký zájem studentů i rodičů hrozí zánik potom, co současné vedení kraje rozhodlo o omezení otevíraných oborů. Svobodní a Soukromníci jsou jednoznačně pro obnovení plnohodnotné výuky na gymnáziu U Balvanu i v osmiletých oborech a o zachování této školy s téměř stodvacetiletou tradicí.

Realita dnešního školství je taková, že děti připravuje na svět, který již neexistuje, a vzdělávání dospělých dost často chybí úplně. Kraj je přitom zřizovatelem prakticky všech středních škol na svém území, takže jeho možnosti něco změnit jsou značné. Začít může třeba tím, že dá svým školám více svobody, ale i zodpovědnosti. Místo toho, aby si úředníci kraje hráli na sociální inženýry podporující vybrané řemeslné obory, by měly školy dostat maximální volnost v tom, jaké obory a pro kolik studentů budou otevírat, jak je vyučovat a jak spolupracovat s firmami. Místo ředitelů-byrokratů by se o školy starali ředitelé-manažeři, kteří budou motivováni na úspěšnosti svých absolventů na trhu práce.

O tom, co je nejlepší, pak rozhodnou rodiče, jejich děti a zájem zaměstnavatelů…

CHYTRÉ ŠKOLY NEPOTŘEBUJÍ KRAJSKÉ ÚŘEDNÍKY

CO JE TEĎ / Lavice, tabule, kázeň a suma znalostí, které se musejí nalít dětem do hlavy. A to všude stejně. Tak vypadala škola před 250 lety. A bohužel tak v mnoha případech vypadá i dnes. Školy jsou uzavřeny samy do sebe, odtrženy od svého okolí i od kontaktu s praxí. Celý systém pak nedokáže reagovat na demografický vývoj a obecně ani na dobu s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

Co s tím? Více svobody!

Škola v roce 2020

Moderní vzdělávání je postaveno na svobodě – škol i jejich žáků a rodičů.

 1. jednoznačné posílení pravomocí ředitelů škol, minimální zásahy kraje a státu
 2. škola musí být motivována úspěšností absolventů na trhu práce, ne plněním pokynů úředníků
 3. nepotlačovat pestrost zřizovatelských forem, konkurence je zdroj inspirace
 4. transparentní financování školství zajistí platby na žáka bez ohledu na zřizovatele

Zpátky do praxe

 1. spolupráce má své meze, kraj musí přestat se sociálním inženýrstvím
 2. transparentní a jednoduché povolovaní nových oborů, důraz i na vzdělávání dospělých
 3. vtažení firem do systému vzdělávání formou financování i možností praxe ALE
 4. … nepodléhat trendu úzké oborové specializace diktované zaměstnavateli

CO BY MOHLO BÝT / Moderní škola je na státu či kraji závislá v minimální míře. Díky rovným platbám na žáka nastává velká pestrost zřizovatelských forem, školy si konkurují a navzájem se inspirují. Otevírání nových oborů, reagujících na technologické a společenském změny a vývoj, je snadné – školy tak nevzdělávají absolventy na sklad. Ředitel není úředník zahlcený stohy lejster pro státní správu, ale výkonný manažer, který hlídá konkurenceschopnost své školy a tím i jejich studentů.

CHCEME KVALITNÍ A DOSTUPNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? STÁT SE PARTNEREM PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. Pod kraj spadá především zdravotnická záchranná služba, avšak nemocnice v Libereckém kraji jsou převážnně ve vlastnictví obcí či soukromých subjektů.

NEJVĚTŠÍMI PACIENTY JSOU V LIBERECKÉM KRAJI NEMOCNICE

CO JE TEĎ / Některé, např. nemocnice ve Frýdlantu a v Semilech jsou zmítány problémy a kraj má sílu a možnosti stát se partnerem v řešení nastálých problémů. Libereckou nemocnici možná čeká zásadní rozhodnutí o rozsáhlé rekonstrukci nebo výstavbě zcela nové budovy, které si vyžádají miliardové náklady.

Co s tím? Aktivně se zapojit do plánování zdravotnictví v kraji.

Dostupná péče i v regionech

 1. za dostupnost péče jsou ze zákona odpovědné zdravotní pojišťovny
 2. kraj s nimi a se zřizovateli musí spolupracovat na zajištění racionální soustavy zdravotní péče
 3. kraj musí vyvolat tlak na pojišťovny a zřizovatele, aby řešili nedostatek lékařů, např. v Semilech
 4. kraj musí nadále rozvíjet velmi dobře fungující zdravotnickou záchrannou službu

CO BY MOHLO BÝT / Svobodní a Soukromníci se zasadí o to, aby byla situace nemocnic stabilizována a kraj pomohl zajistit dostupnou péči všem obyvatelům kraje. Je to právě kraj, který by měl převzít zodpovědnost za strategický plán rozvoje zdravotnictví pro své občany. Budeme dále rozvíjet zdravotnickou záchrannou službu. Podaří se zastavit úbytek lékařů v regionech. Úroveň a dostupnost zdravotní péče budou stabilizovány.

PENÍZE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ KULTUŘE A SPORTOVÁNÍ DĚTÍ

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? ZAVÉST SKUTEČNĚ SMYSLPLNOU PODPORU. Místo dotací z fondů, které doprovází spousta zbytečné administrativy a velmi subjektivního posuzování, stačí peníze jednoduše poslat tam, kde jsou lidé aktivní a odvádí kvalitní a smysluplnou práci. Jak by to mohlo fungovat? Všechny sportovní a kulturní aktivity, které splní srozumitelně a jednoduše formulovaná kritéria, získají krajskou podporu. Prioritní bude sportování dětí a mládeže, podpora trenérů, modernizace místních sportovišť. Chceme zastavit podporu velkých klubů a akcí, které by si z principu měli zajistit dostatek financí sami pomocí sponzoringu a vlastní činnosti.

VÝDAJE NA SPORT A KULTURU JSOU INVESTICÍ PRO BUDOUCNOST

CO JE TEĎ / Kraj přímo pomocí dotací sponzoruje velké sportovní akce a kluby. To platí také pro kulturu. Liberecký kraj je např. sponzorem Benátské noci, velkého festivalu, který by si měl při své návštěvnosti zajistit své financování sám. Na podporu sportu a kultury dětí a mládeže tak zbývá méně peněz.

Co s tím?  Podporovat jednoduše, transparentně a pouze ty, kteří to potřebují.

Sport a kultura v roce 2020

Kraj nesmí být sponzorem velkých klubů a podnikatelů napojených na krajské politiky.

 1. současný systém fondů je nesmysl – kraj neumí posoudit kvalitu a přínos jednotlivých akcí, výběr je příliš subjektivní a zkostnatělý a favorizuje ty velké
 2. kraj má vyčlenit konkrétní objem peněz a podpořit všechny sportovní a kulturní aktivity, které splňují základní podmínky
 3. Co nejvíce peněz by mělo být ponecháno obcím, které by si měly sami rozhodnout o tom, jak podpoří místní sportovce a kulturní události.

Peníze tam, kde se věnují dětem

 1. děti dělají to, co je baví – základem je kvalitní a ohodnocený trenér či lektor
 2. prioritou jsou pohybové a kulturní aktivity co nejširší skupiny dětí
 3. kraj bude rozvíjet síť sportovišť a jejich materiální a technické vybavení a zpřístupní je především dětem a široké veřejnosti
 4. kraj podpoří vznik sportovních tříd pro talenty na základních a středních školách
 5. kraj podpoří základní umělecké vzdělávání

CO BY MOHLO BÝT / Kraj primárně nevnímá kulturní a sportovní akce jako podporu cestovního ruchu nebo nástroj zviditelnění politiků. Peníze nesměřují jen na velké a významné akce typu festivalů a mezinárodních přehlídek, ale všude tam, kde se lidé spontánně snaží o pořádánní kulturních či sportovních akcí. Školy či kluby mají kvalitní zázemí pro pestrou nabídku pohybových aktivit a mohou se spolehnout, že jim kraj pomůže s náklady na sportování dětí. Kraj účinně pečuje o své kulturní dědictví a co nejvíce peněz přenechává obcím pro jejich vlastní rozhodování o prioritách.

CHCEME, ABY SI O PENĚZÍCH NA SOCIÁLNÍ PÉČI ROZHODOVALI KLIENTI, NE ÚŘEDNÍCI

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? NEHRÁT SI NA VLASTNÍM PÍSEČKU. Liberecký kraj patří v úrovni a dostupnosti sociálních služeb k těm průměrným. Řešením by přitom mohla být změna systému struktury financování tak, aby sociální služby mohly poskytovat i soukromé subjekty. Je rovněž nutné posílit a podpořit domácí péči, aby ústavní péče byla dostupná pro ty, kteří z nějakého důvodu nemají žádnou možnost, aby o ně bylo postaráno jejich blízkými.

Peníze prostě nemají směřovat tam, kde kraj postavil za evropské peníze domovy, ale k těm, kdo péči skutečně potřebují.

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY? NENÍ DŮLEŽITÉ, KDO JI POSKYTUJE, ALE ZDA JE KVALITNÍ

CO JE TEĎ / Liberecký kraj je ve srovnání s ostatními v šedém průměru. Citelný je deficit ve financování osobní péče. Kraj i stát přitom usilovně hází klacky pod nohy všem, kteří chtějí sociální služby poskytovat.

Co s tím? Peníze musí jít ke klientům!

Sociální služby v roce 2020

Kraj se řídí tím, že peníze na sociální péči nejsou určeny na chod jím vybudovaných domovů, ale mají sloužit těm, kteří potřebují pomoc.

 1. sociální služby může poskytovat kdokoliv, kdo splní dané podmínky – stát, kraj, spolek či podnikatel
 2. o tom, kdo mu sociální službu poskytuje, si rozhoduje výhradně klient na základě svého uvážení
 3. místo plošných dotací musí být kladen důraz na adresný příspěvek na péči pro konkrétného klienta

Péče tam, kde je nejefektivnější

 1. nebudujme ústavy, pomáhejme klientům v jejich přirozeném prostředí
 2. ústavní péče je až poslední varianta, netrhejme sociální vazby
 3. zvýšit podporu terénních služeb a denních stacionářů
 4. větší provázanost sociálních služeb a zdravotní péče

CO BY MOHLO BÝT / Výdaje státu a krajů na sociální služby směřují hlavně tam, kde mají pomáhat – tedy přímo ke klientům. Ten si sám rozhoduje, od koho bude služby čerpat. Kraj v maximální možné míře podporuje terénní služby, buduje kontaktní centra v regionech a podporuje vznik a činnost denních stacionářů.

            

CHCEME, ABY BYLO SNAŽŠÍ DOJÍŽDĚNÍ ZA PRACÍ I CESTOVÁNÍ TURISTŮ

CO PRO TO KRAJ MŮŽE UDĚLAT? ZEFEKTIVIT DOPRAVU A PODPOŘIT CESTOVNÍ RUCH. Kraj může účinně pomoci v tom, aby bylo snazší za prací cestovat a do kraje přijíždělo co nejvíce lidí utrácet. Jednoduše řečeno – může pomoci s budováním dopravní infrastruktury, efektivní veřejnou dopravou a podporou cestovního ruchu. Ve všech oblastech jsou přitom nyní značné rezervy. Kraj trpí špatným stavem silnic, stále chybí železniční koridor na Prahu, soutěže na zajištění veřejné dopravy jsou neefektivní a vylučují malé dopravce a podpora cestovního ruchu si zatím nezvykla na období bez evropských dotací.

Možnost, jak to změnit, je minimalizovat úřední překážky a dát šanci všem podnikatelům…

CESTA K EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVĚ A KVALITNÍM SILNICÍM

CO JE TEĎ / Aby velcí dopravci vypravili své autobusové a vlakové linky na území kraje, musí do nich hejtmanství napumpovat přes 530 milionů korun ročně. Jenže podmínky jsou nastaveny jen pro velké hráče. Navíc kvůli současnému systému neušetří kraj dost peněz na investice do silnic II. a III. třídy v regionech. Nejen předražené autobusy tak poskakují přes výtluky. Kraji navíc chybí kvalitní železniční napojení na Prahu, což rovněž komplikuje rozvoj cestovního ruchu.

Co s tím? Začít opravdu soutěžit!

Linková doprava v roce 2020

Každá autobusová linka může mít svého dopravce.

 1. kraj musí organizovat výběrové řízení jako otevřené všem, s minimem podmínek
 2. cílem je, aby se mohl přihlásit i malý dopravce s jedním autobusem či minibusem
 3. ušetřené peníze může kraj nasměrovat do obnovy silnic II. a III. třídy

Jak může cestovní ruch přežít bez dotací

 1. destinační management musí spolupracovat s podnikateli v cestovním ruchu
 2. propojovat jednotlivé aktivity napříč krajem do konkrétních produktů cestovního ruchu
 3. to vytvoří potenciál pro zvýšení životní úrovně i mimo tradiční turistická centra

CO BY MOHLO BÝT / Veřejná doprava je efektivní. Kraj navíc šetří, což mu umožňuje maximalizovat výdeje na obnovu zničených silnic II. a III. třídy. Souběžně s tím se krajští politici snaží tlačit stát ke stavbě železničního koridoru a vytvoření podmínek pro konkurenci v regionální železniční dopravě. Destinační management není v rukou úředníků, ale podílí se na něm především podnikatelé. Dojíždění za prací je snazší a jsou vytvořeny předpoklady pro zvýšení zájmů turistů o region.

CHCEME BEZPEČÍ PRO VŠECHNY

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? POMÁHAT SYSTEMATICKY. S bezpečností, ať už jde o zvládání živelních pohrom, snížení nehodovosti či potírání kriminality, může kraj obcím a jejich obyvatelům účinně pomoci. Stačí nahradit současný systém náhodné podpory prostřednictvím netransparentních dotací systematickým řešením problémů – prostě nepomáhat tam, kde si o peníze zakřičí, ale tam, kde je pomoc skutečně potřeba.

Kraj musí mít vlastní krizový fond a pomoci tehdy, kdy obec vyčerpala všechny své možnosti.

KRAJ MÁ POMÁHAT S PREVENCÍ A ZASAHOVAT V KRIZOVÝCH PŘÍPADECH

CO JE TEĎ / V kraji máme spoustu těch, kdo jsou ochotni pomáhat bez nároku na odměnu – členy sborů dobrovolných hasičů či oblastních spolků Červeného kříže a podobně. Podpora, kterou jim kraj nabízí, není systematická. V kraji často  nejsou bezpečné silnice a krizový fond kraje, který má umožnit okamžitou intervenci v nenadálých případech, je často zneužíván jako nesystematická provozní podpora. Jedny z nejvyšších dotací tvoří např. nákupy vozidel a z krizového fondu byla dokonce financována částkou 400 tisíc korun hasičská soutěž.

Co s tím? Místo nahodilé podpory systémové řešení pro všechny.

Bezpečí v roce 2020

Hodnoty zdraví a života jsou nevyčíslitelné – kraj maximálně podporuje všechny složky IZS.

 1. Kraj systematicky pomáhá jednotkám hasičů, a to zejména v malých obcích, které nemají na nákup drahého vybavení dostatek peněz.
 2. Kraj pomáhá obcím s prevencí nenadálých situací a přípravou na ně.
 3. Na průtazích obcemi pomáhá s budováním zařízení zvyšující bezpečnost chodců a cyklistů.

Jak dál může kraj pomoci obcím

 1. Kraj je schopen v krizových situacích okamžitě finančně pomoci obcím prostřednictvím krizového fondu. Ten není zneužíván pro financování provozu a běžných nákupů.
 2. Podílí se na odkupu rizikových budov a pozemků, u kterých hrozí využití pro problémové skupiny ohrožující bezpečnost.
 3. Při územním plánování a stavebních řízeních zohledňuje bezpečí v obcích.

CO BY MOHLO BÝT / Kraj podporuje profesionální i dobrovolnické složky integrovaného záchranného systému a všechny spolky a sdružení pracující na bázi dobrovolnosti. Systematicky pomáhá odstraňovat potíže v konkrétních obcích. Kraj klade důraz na prevenci a pomoc obcím v situacích, kdy samosprávy již vyčerpaly všechny možnosti.